Than GD

Than GD không khói ông nghệ cao

Đặt hàng để nhận hàng, hoặc muốn xem và lấy hàng trực tiếp xin mời đến kho hàng ở Xì Gòn.

Kho hàng Sài Gòn: 379 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh (ngay chân cầu Giao Khấu, bảng hiệu Hương Quế)

Điện thoai: 0902 883 807

 

perm_identity
email
phone
person_pin_circle
subject