Than nuong bbq - Than sach - Than khong khoi - Than shisha - Than gao dua

than gao dua | than shisha | than nuong bbq

Than hoạt tính (Active carbon) là một chất gồm chủ yếu là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình (bột), một phần nữa có dạng tinh thể vụn grafit. Ngoài carbon thì phần còn lại thường là tàn tro, mà chủ yếu là các kim loại kiềm và vụn cát).

Than hoạt tính có diện tích bề mặt ngoài rất lớn nên được ứng dụng như một chất lý tưởng để lọc hút nhiều loại hóa chất.

than hoat tinh

than hoạt tính

Categories: Tin tức

Leave a Reply